Seznam sběrných dvorů

Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy. Slouží k odkládání vybraných druhů odpadů – objemný odpad, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady. V rámci zpětného odběru lze odložit i vyřazená elektrozařízení.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mají možnost odkládat odpady zdarma (kromě pneumatik a stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a měsíc). Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a fyzické osoby, které neprokáží svůj trvalý pobyt na území města, zde mohou odpad odložit za úplatu, která kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.

 

Sběrné dvory hlavního města Prahy

 

Praha 2

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Perucká 2542/10, Praha 2 – Vinohrady

tel: 236 04 00 00

provozovatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

 

Praha 3

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

tel: 734 161 076

provozovatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Praha 4

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Zakrytá, Praha 4 – Spořilov

tel: 272 76 40 58, 731 14 23 48

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Dobronická 892, Praha 4 – Kunratice

tel: 605 07 90 49

provozovatel: Pražské služby.a.s. + VS-Ekoprag s.r.o.

 

Praha 5

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice

tel: 251 61 23 43

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Klikatá 1238/90c, Praha 5 – Košíře

tel: 731 66 35 82

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Praha 6

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice

tel: 284 09 89 06

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Praha 8

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Voctářova, Praha 8 – Libeň

tel: 266 00 72 99, 731 90 96 53

provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.

 

Praha 9

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany

tel: 284 09 85 81

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Praha 11

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov

tel: 236 04 00 27

provozovatel: Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

 

Praha 12

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Generála Šišky, Praha 12 – Modřany

tel: 244 40 01 64

provozovatel: Správa bytových objektů Praha – Modřany

 

Praha 14

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje

tel: 272 70 09 52 , 777 30 12 01

provozovatel: Pražské služby.a.s. + VS-Ekoprag s.r.o.

 

Praha 15

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní Měcholupy

tel: 733 16 48 10

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Praha 16

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

V sudech 1488, Praha 16 – Radotín

tel: 257 91 17 58

provozovatel: Technické služby Radotín

 

Praha 20

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice

tel: 281 92 49 59

provozovatel: Odbor místního hospodářství ÚMČ P20

 

Praha 21

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice

tel: 602 20 21 91

provozovatel: Ipodec – čisté město a.s.

 

Praha 22

Sběrný dvůr hlavního města Prahy

Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves

tel: 731 12 29 05

provozovatel: Pražské služby a.s.

 

Provozní doba

pondělí až pátek    8.30 – 18.00 hod.        (8.30 – 17.00 hod.) v zimním období

              sobota           8.30 – 15.00 hod.